Voltimum Interactive Services

Marknadskunskap

Vi är experter inom elbranschen. Vi har skapat portaler, nyhetsbrev, seminarier och andra aktiviteter som skapat relationer och nätverk med ledande företag, organisationer och personer i branschen.

Vi erbjuder ett komplett program inom marknadsförings- och informationsinsatser till segmenterade målgrupper. Vår lokala närvaro och kunskap om respektive marknad gör att vi kan erbjuda pan-europeiska kampanjer med lokal touch för varje marknad.

Beroende på uppdragets art kan Voltimum Interactive driva större marknadsföringskampanjer eller vara ett komplement till er ordinarie leverantör av reklam-, informations- eller marknadsföringstjänster.

Vår styrka är vår kunskap om hur man kommunicerar med olika grupper i elbranschen och vi erbjuder effekt och mätbarhet.